Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego – kiedy jest możliwe?

Umowa najmu nie jest dokumentem, który można kształtować zgodnie ze swoimi zamierzeniami. Ustawa o ochronie praw lokatorów z dnia 21 czerwca 2001 roku określa zasady wynajmu lokali mieszkalnych. Jak wygląda wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego?

Umowa najmu a czas wypowiedzenia

Umowę najmu można zawrzeć na czas określony lub nieokreślony. Jest to bardzo ważne, gdyż każda z tych umów ma inne okresy wypowiedzenie.

Umowa na czas określony może zostać zawarta na dowolny okres, zgodnie z ustaleniami najemcy oraz wynajmującego. Jej okres wypowiedzenia określony jest w art. 673 kodeksu cywilnego, który mówi, że umowę można wypowiedzieć w wypadkach określonych w umowie. Zapis taki musi pojawić się w umowie najmu. Tylko dzięki niemu będzie można wcześniej rozwiązać umowę najmu.

Umowa najmu na czas nieokreślony może zostać wypowiedziana zarówno przez najemcę, jak i wynajmującego z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia jest uzależniony od terminów płatności. Czynsz płatny rzadziej niż co miesiąc zobowiązuje strony do rozwiązania umowy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Miesięczne płatności pozwalają na miesięczny okres wypowiedzenia.

Kiedy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu?

Wynajem mieszkania często bywa dosyć ryzykowny. Nie zawsze udaje się znaleźć najemcę godnego zaufania. W sytuacji, gdy najemca w rażący sposób występuje przeciwko zapisom umowy wynajmujący może ją wypowiedzieć.

Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego może nastąpić, gdy najemca używa lokalu w sposób sprzeczny z zapisami umowy. Jednym z przykładów jest prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu, który został wynajęty w celach mieszkalnych.

Kolejnym powodem wcześniejszego wypowiedzenia umowy najmu jest uciążliwe zachowanie najemcy. Trzeba pamiętać, że sąsiedzi również mają swoje prawa, których należy przestrzegać. Lokator, który jest hałaśliwy, nie przestrzega godzin ciszy nocnej może zostać usunięty z mieszkania.

Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego może również nastąpić, gdy lokator dopuszcza się szkód. Ważne są szkody nie tylko w lokalu wynajmowanym, ale również w częściach wspólnych budynku.

Jednym z częściej stosowanych powodów wypowiedzenia umowy najmu przez wynajmującego są zaległości w opłatach czynszowych. Trzeba jednak pamiętać, że dopiero po odczekaniu trzech pełnych okresów płatności wynajmujący może złożyć pisemne zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu. W piśmie powinien być wyznaczony miesięczny termin na uregulowanie zaległości. Jeżeli pismo nie przyniesie żadnych efektów dopiero wtedy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu.

Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego może również nastąpić, gdy najemca, bez zgody właściciela lokalu, podnajął go innej osobie.

Właściciel może wypowiedzieć również umowę najmu z przyczyn osobistych. Potrzeba zamieszkania w wynajmowanym lokalu jest jednym z takich powodów. Ważna jest również konieczność remontu budynku, w którym znajduje się lokal. W tej sytuacji właściciel ma obowiązek zapewnić lokal zastępczy.

Redakcja e-krzesla.pl