Kiedy warto zdecydować się na wypompowywanie wody z piwnicy?

Zalane piwnice to problem, który może wystąpić z różnych powodów, od gwałtownych opadów deszczu po uszkodzenia instalacji hydraulicznych. Decyzja o wypompowaniu wody z piwnicy zależy od kilku kluczowych czynników. Dowiedz się kiedy warto zdecydować się na ten krok

Przyczyny zalania piwnicy

Zalanie piwnicy może być spowodowane różnorodnymi czynnikami, zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Oto kilka powszechnych przyczyn zalania piwnicy:

Czynniki zewnętrzne

  • Intensywne opady deszczu: Długotrwałe i gwałtowne opady deszczu mogą spowodować nadmierny napływ wody do ziemi, co prowadzi do podniesienia się poziomu wód gruntowych i infiltracji wody do piwnicy.

  • Powodzie: Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak powodzie spowodowane przelaniem rzek lub wód powierzchniowych, mogą skutkować zalaniem piwnicy.

  • Wyciek rurociągów lub kanalizacji: Pęknięcia rur, nieszczelności w systemie kanalizacyjnym lub awarie instalacji hydraulicznych mogą powodować wycieki wody do piwnicy.

  • Nadmierne nawilżenie gruntu: Nadmierne podniesienie się poziomu wód gruntowych w wyniku ulew lub topnienia śniegu może skutkować wnikaniem wody do piwnicy.

Czynniki wewnętrzne

  • Awaria instalacji wodno-kanalizacyjnej: Uszkodzenia lub wycieki w instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnątrz budynku mogą spowodować zalanie piwnicy.

  • Nieszczelności w konstrukcji budynku: Nieszczelności wokół okien, drzwi, czy nawet nieszczelne fundamenty mogą umożliwić przedostanie się wody do piwnicy.

  • Problemy z systemem odprowadzania wody: Niewłaściwe funkcjonowanie systemu odprowadzania wody opadowej lub brak drenażu wokół budynku może prowadzić do zalewania piwnicy.

  • Niewłaściwe usytuowanie budynku: Budynki zlokalizowane w obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych są bardziej podatne na zalanie piwnic niż te z odpowiednio zaplanowanym systemem drenażowym.

Zalanie piwnicy może być wynikiem zarówno czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych, dlatego istotne jest zidentyfikowanie źródła problemu, aby podjąć odpowiednie działania zaradcze i zapobiec powtórnym zalewom.

Kiedy zdecydować się na wypompowanie wody z piwnicy?

Decyzja, dotycząca tego, czy zdecydować się na wypompowywanie wody z piwnicy zależy od kilku kluczowych czynników: 

Poziom wody

Gdy poziom wody przekracza bezpieczne granice i zagraża zalaniem elektrowni, podłóg czy składowanych tam przedmiotów. W przypadku, gdy zalana woda może spowodować uszkodzenia fundamentów lub konstrukcji budynku, konieczne jest szybkie działanie.

Przyczyna zalewu

Gwałtowne i długotrwałe opady deszczu mogą spowodować podtopienie piwnicy, szczególnie jeśli systemy drenażowe są przeciążone. Również uszkodzenia rur, nieszczelności lub awarie instalacji mogą prowadzić do wycieku wody do piwnicy, wymagają natychmiastowego usuwania wody.

Zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa

Stojąca woda sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów, co stanowi zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Woda stojąca przez dłuższy czas w piwnicy może stanowić także ryzyko dla zdrowia publicznego, dlatego wypompowanie jest konieczne dla uniknięcia tych problemów.

Materiał zewnętrzny

Redakcja e-krzesla.pl